ورود و عضویت
0

سبد خرید شما خالی است

×

اسامی کردی دختر

Graph
۱۹ آبان ۱۴۰۰
Rate this post

اسم کردی دختر الف

آروا: نام فرشته ای در آیین زرتشت

آرینا(کردی-فارسی): منسوب به آرین، آریایی نژاد، از نسل آریایی، دختر نجیب و پاک نژاد، بانوی خورشید

آسمین: گل یاسمن، آسمان

آسو: آهو، تندی، شتاب، کوشا، افق طلایی

آسکی: آهو، کنایه از زیبایی و دلفریبی

آلَند(آلَندا): اولین پرتو خورشید

آلگُون: نام یکی از آبادیهای سَقّز کردستان که پیشتر آلْکَلو نامیده میشده

آمانج: مرام، هدف

آنیا: ناز، ناز کردن

آوان: آبادان، آباد، وسیع، زیاد، مُزد، گاه، حین، وقت و هنگام، ایوان و کوشک، صفه ٔ بزرگ، نیم گنبد

آورین: آتشین

آگَرین(آهرین، آیرین): بسیار شجاع و پرکار

آیگین(کردی-ترکی): دارنده و همراه ماه، زیبارو

اَسرین: اشک، اشکین، سرشک، به پاکی اشک

اِسپاکو: شجاع و جنگجو

اَوین: عشق، دوست داشتن

اِوینار: عشق آتشین، دوست داشتن در حد کمال

 

اسم کردی دختر ب

بابان: خانه پدری، نام محله ایست بزرگ در پایین مرو

بابوس: نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی، نام کوهی در بانه

بابیلان:  لفظ نوازش دختر کوچک از روی محبت

باتینوک: گل آلاله

باتینک: غنچه تازه ‏شکفته

بادِر:  حرکت باد، فرشته مأمور باد

بارَنگ: ریزش باران همراه باد

باریزان: رواج، برکت

باستینگ: گل نو شکفته

باسکار: قدرتمند، توانمند در بحث و استدلال

باشَن: خوب است، عالی است

باوان: خانه ی پدری، جگر گوشه و عزیز

باوین: صاحب، سبدی که ابریشم تابیده را در آن میچینند

بایِخ: پایداری، ارزش، قدر 

بِتین: پرحرارت، قدرتمند

بَختُوان: مدینه ‏فاضله

بَختوَر: صاحب بخت و دولت، خوشبخت، بختیار، بهروز، کامیار

بَخشین: بخشیدن، آمرزیدن

 

اسم کردی دختر پ

پانا: قله‌ی کوه، پهنا، فراخی

پَرزین(پَرژین): پرچینی از گلهای ریز به دور باغات، حصار، دیواره

پَرشَنگ: قطره های آب که پاشیده می شود

پُروشه: دانه های برف

پَرژان: کار

پَریوه: پری خوب، بهتر و زیباتر، مجازا شخص خوب و دارای اخلاق و رفتار نیکو که مثل پری زیبا باشد، پری گونه، نام رودخانه‌‌ای در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه

پِژال: جوانه نازک، شاخه های تازه روییده و ریز درختان

 

اسم کردی دختر ت

تانیا: تالار، دختر تنها

تایان: پرستار، دایه

تَرلان: زیبا، نام نوعی اسب

تروسکه: درخشان و نورانی 

تَوار: پرنده، نوعی ریسمان، نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس، نام محلی در ناحیه برسویر در ایالت دوسِور فرانسه

تووشیار: خورشید، اشعه‌ی خورشید، برخورد و ملاقات

 

اسم کردی دختر ث

نداریم

 

اسم کردی دختر ج

نداریم

 

اسم کردی دختر چ

چیدا: مانند مادر

چیماه(چیمه): مانند ماه

 

اسم کردی دختر ح

نداریم

 

اسم کردی دختر خ

نداریم

 

اسم کردی دختر د

دِلنیا: آسوده خاطر، مطمئن، دلگرم، اطمینان، تضمین

دیلان: رقص گروهی، نوعی آهنگ، نام منطقه‌ای در کردستان

دِلژین: زندگی دوست داشتنی، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع، مجازا به معنای امید زندگی، ثمره زندگی

دایان: ماما، دایه، سرافرازی

دونا: دانا، دانشمند، نام دهکده ای در نور

دامینه: دامنه کوه، مجازا زیبا، جاری و روان، همچنین به معنای دانش و دانایی

دیمه: چهره، رخسار

دِلوان: دختر با محبت، دختر مهربان

دانژه(دانچه): غنچه گل نیمه باز

دایراک: مادر سرسخت

دلاوا: بخشنده

دِلرِفین: دلربا

دِلسان: دل فریب

دِلوفان: مهربان

 

اسم کردی دختر ذ

نداریم

 

اسم کردی دختر ر

رازان: اسرار، رموز، مجازا رمزگونه، نام چند روستا و مکان در شهرستان های بروجرد، خرم آباد و محلات

رازاوه: آراسته شده

رازیما: راز ما

راشین: منسوب به راش(نوعی درخت در جنگل‌های ایران)، مجازا سر سبز و خرّم و با طراوت، راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد

راهین: آموزنده

راژانه: نام گیاهی داروئی، رازیانه

راژیس: درستکار ترین، شایسته ترین

روجیار: روزگار، آفتاب

رومانگ: دختر ماه چهره

روناهی: روشنایی، تابناکی

روناک: روشن، زلال، آشکار، شفاف، تابناک

رونیاس(روناس): نام یک گیاه

روهات: طلوع خورشید

روژ: روز، خورشید، عمر و زندگی

 

اسم کردی دختر ز

زَریا: جای پر آب، دریا

زِریان: باد جنوب، باد دبور، باد سرد

زیوین: نقره ای، نقره گون

 

اسم کردی دختر ژ

ژابیز: نام گیاهی دارویی(بومادران)، اشک آتش

ژالان: شبنم گل ها

ژالیا: زیبا و پاک ، الهه زیبایی

ژاوین: سرزندگی

ژِنا: خانم، زن

ژوان(ژوانا): میعادگاه عاشق و معشوق، زمان، ملاقات

ژیا: زندگی

ژیانا: منسوب به ژیان، خشمگین، درنده، مجازا شجاع، دارای زندگی و حیات

ژیانو: زندگی نو

ژینا: زندگی، حیات، زن پیروز، باهوش، زرنگ، نابغه

ژینو: دارای زندگی، مجازا زنده، زندگی، دارای حیات

ژیوا: نگاه به زندگی

ژیوانا: حافظ زندگی

ژیکال: زندگی نو رسیده، زیبای کوچک، قطره بارا

 

اسم کردی دختر س

سارال: نام بخشی در شهرستان دیواندره در استان کردستان

ساریسا: کوشا

ساریژ: به هم پیوستگی زخم، بهبودی

سامینه: ماهر

سانا: باهوش و زیرک، کودکی که نتوان او را فریب داد، آسان و راحت، پایتخت یمن

ساکار: بی پیرایه

سایان: رشته کوهی است میان مرز سیبریه و مغولستان، در حال سودن، در حال ساییدن

سایدا: ترکیب دو اسم سای و دا (سایه و مادر)

سَروه(سِروِه): نسیم، صدای آرام

سَروین: منسوب به سرو مانند سرو در کردی به آن روسری و چارقد نیز گویند.

سوزیار: یار دلسوز و عاشق

سولاف: آبشار

سولین: غنچه تازه شکفته شده

سوما: گرداب، در گویش مازندران نهر آب، نور چشم

سوژین: نور زندگی

سیران: سیر کردن، سیر، گردش برای تفرج

 

اسم کردی دختر ش

شانا: باد ملایم

شاوه: نام نوعی پرنده

شاین: شاهدانه

شلر: گل سرخ و نام دره ای سرسبز در کردستان

شلیر: درختی است از تیره گل سرخیان از دسته بادامی ها که در حقیقت یکی از گونه های هلو محسوب است

شَنه: نسیم آرام و دلپذیر

شِنیا: نسیم

شنیان: وزیدن نسیم، آرزو کردن، حرکت و خنده نوزاد، نام جنگنده چینی

شهنیا: از خاندان شاه

شَوار: حسن و جمال، خوبی، زینت آرایش، باد ملایم و نسیم، شب هنگام

شوانه: گله بان، چوپان

شوخان: دختر شاد، شوخ وشنگ، خوشرو

شونا: رد، اثر

شیلانه: درخت عناب، مهمانی، سور، غذا

 

اسم کردی دختر ص

نداریم

 

اسم کردی دختر ض

نداریم

 

اسم کردی دختر ط

نداریم

 

اسم کردی دختر ظ

نداریم

 

اسم کردی دختر ع

نداریم

 

اسم کردی دختر غ

نداریم

 

اسم کردی دختر ف

فرمیسک: اشک چشم

 

اسم کردی دختر ق 

نداریم

 

اسم کردی دختر ک

کازیوه: باد خنک و سرد اول صبح، سپیدی صبح که افق را فرا می‌گیرد

کالین: دختری جوان با مو و روی روشن

کانیا: منسوب به کان، کسی که سرچشمه و منشأ است، کسی که زایا و بارور است، سرچشمه

کانیاو: آب چشمه، زمینی که با آب چشمه آبیاری شود، گیاهی که با آب چشمه سیراب شود

کانیلان: دره پر از چشمه

کاژه: پناهگاه، محل امن و با آرامش

کاژین: زندگی کجاست، سرچشمه زندگی

کُردیا: منسوب به کُرد، دختر کرد

کِلارا: نور چشم

کُلاره: نام نوعی عقاب

کوشانه: مونث کوشان، بانوی تلاشگر

کوچیار: یار کوتاه قد 

کویِستان: کوهستان

کَژال: زیباروی سیاه چشم، دختری با چشمان زیبا، چشم مست، غزال، سیاه چشم

کژین: جامه ابریشمی یا ابریشم

کیژان: دختران

 

اسم کردی دختر گ

نداریم

 

اسم کردی دختر ل

لارا: آزاد، ناز

لانیا: آشیانه خوشبختی

لاویا: کسی که مورد نوازش قرار گرفته، نوازش شده

لاوین: نوازشگر، آواز خواندن همراه با نوازش، نام ناحیه ای مرزی در مغرب ایران

لیزان: وارد، کاردان، نام ناحیه‌ای در سرزمین قدیمی اران و هم اکنون بخشی از آذربایجان

 

اسم کردی دختر م

ماسا: زیبا و درخشنده مثل ماه

مانوشا:  نام یکی از کوه های رشته کوه البرز

مانوشاک(مانوشک): بنفشه، منسوب به مانوش(نام شخصی از اجداد منوچهر)

مانَک(مانَگ): ماه

ماهورا: زیباتر از ماه

مَهژین: ماه زندگی

موراشین: مروارید آبی، مهره آبی)فیروزه(

مُژان: مژه، مژگان

میدیا: سرزمین کهن

میلکان: سرزمین اجدادی

 

اسم کردی دختر ن

ناریا: قاصدک

ناژو: درخت کاج، صنوبر

نَشمیل: شادی خرامان، زیبای دلکش، نازک اندام، خوشگل

نوژیان: زندگی نو

نیان:  رفیق، شریک زندگی

نیشا: نشانه

نینا: اینها

نیهان: نهان و پنهان

 

اسم کردی دختر و

وارِش(وارِشت): بارش، بارش باران

وَردی: کوچک، ریز‏نقش

وَریشه: درخشش، برق

وَشان: افشان، کاشتن، تکان شدید

وَشِن:  خوب است

وَلان:  مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد

وَناز: با وقار 

وِنوش: گل بنفشه

وِهار: فصل بهار

وَچان:  زمان استراحت کوتاه

وَیان: دلربا، عشق، محبت، صمیمیت، درخشندگی، روشنایی همچون ماه، علاقه

وینسار: سرسبزی

وینه: عکس، تصویر، مانند، مثل، سبد میوه چینی، نام روستایی در کردستان

 

اسم کردی دختر ه

هالان: برانگیختن، سرو صدا و جنجال، دوستان، پیچش، ویژگی دختری که به لحاظ زیبایی، سرو صدا و جنجال بر پا می‌کند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان صحنه در استان کرمانشاه

هالین: آشیانه و خانه

هانا: مأمن ، پناهگاه، امید، بینایی، خواهش، زنهار، داد خواهی

هانه: چشمه، تحریک، اینک، اینها، اینهاشان

هانیس: چشمه

هاورین: به نرمی و لطافت ابر

هاوژین: همدم و یار زندگی

هاوین: تابستان

هاژان: صدای آبشار

هایا: آگاه، هوشیار، باهوش

هایین: هستی، بودن، وجود

هَتاو: خورشید و آفتاب

 

اسم کردی دختر ی

یکیتی: اتحاد، همبستگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه
کمک میخوای؟ سوال داری؟