ورود و عضویت
0

سبد خرید شما خالی است

×

اسامی کردی پسر

Graph
۱۴ دی ۱۴۰۰
اسامی کردی پسر
Rate this post

اسم کردی پسر الف

در این قسمت به معرفی اسم کردی پسر برای شما پرداختیم.

اَردلان:   معنی: جای و مکان مقدس؛ نام طایفهای از ایلات کرد ایران.

اربیل:معنی: بسیار خوب

افشار:معنی: معاون و شریک، (در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور (آوازِ افشاری)، نام ناحیه‌ای در کردستان   

آدان:معنی: مفید سودمند:    

آران:معنی: دارای طبیعت گرم، همچنین اسم شهری قدیمی که قباد آن را بنا کرد.    

آرشین: معنی: دوست داشتنی  

آری:     معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران

آریتما :  معنی: نام یکی از سران ماد

آریز  :    معنی: نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج  نام ایرانی

آرین  :   معنی: مرد آریایی – آریایی نژاد، از نسل آریایی

آریوان :  معنی: آری به معنی آتشه، وان نام شهری در ترکیه

آزا  :    معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.

آسو:معنی:  افق

آکار :    معنی: خلق و خو، اخلاق

آکام :    معنی: سرانجام،نتیجه کار

آکو :   معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر 

آگا :    معنی: آگاه، مطلع،با خبر  

آمانج :   معنی: هدف، مقصد

آمیار :   معنی: همکار، یاور

آنیموس :معنی: بی نیاز، بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد

 

در ادامه اسم کردی پسر الف

آوات :   معنی: امید و آرزو 

آویر :   معنی: آتش  

آهیر:معنی: آتش

آستیاگ:آخرین پادشاه ماد

آرتین:گرمای آتش

آروین:آتش عشق-اوین: به معنی عشق

آریوبرزن:سردار کرد

آریوس:جاویدان-نامیرا- نام کوهستانی از کردستان کە باکور را از خاک ترکیە جدا می کند

آریاس:سخاوتمند .بخشنده .بزرگ مقام

 

اسم کردی پسر ب

بَهرام  :  معنی: پیروزگر، (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی.

بُرزان :   معنی: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ به معنای جایگاه بلند « بَرزان»، قدرتمند، نیرومند

بارِزان : معنی: بارِز، نامِ قوم بارز یا بارزان یا بارجان، تاریخ این قوم به پیش از اسلام میرسد و نام آن از دوره‌ی ساسانیان در متون ضبط شده است.

بارمان:معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ؛ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی

باشار:معنی: چاره، علاج، درمان

باشوان :  معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه

باشور :  معنی: به معنی جنوب

باشوک :  معنی: نوعی پرنده شکاری

باگرو:    معنی: تندباد

باهوز :   معنی: گردباد

بخشان:معنی: دهش،‌ بخشش

برزام  :   معنی: نام جد مانی

برزآفرین:معنی: تشویق بزرگ

برزفر :   معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی

بروا :    معنی: ایمان

بروسک:معنی: جرقه

بریار  :   معنی: عهد و پیمان

بلیسه :   معنی: شعله، اخگر

 

در ادامه اسم کردی پسر ب

بلیمەت : معنی: دلاور

بوبان :    معنی: به‌سوی بالا

بوتان :    معنی: لهجه‌ای در زبان کردی

بوران :   معنی: بوران

بوژان :  معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن

به‌نوش :  معنی: گوارا، بهترین نوش دارو

بیکس :   معنی: تنها و بدون حامی

بەتین :   معنی: آتشین

بەرزان : معنی: بلندپایه

بەرهەم : معنی: ثمرە

بەلین :   معنی: پیمان 

بەهیز :   معنی: نیرومند

بِرام: خوشبو

بایَزید: با ایمان، مومن، نام عارفی مشهور کرد زبان، نام شهری درکردستان

بَراخاس: دوست دانا و عاقل

بَراخاص(کردی-عربی): برادر خاص

بَرادوست: دوست صمیمی، نام یکی از قبایل کرد، نام کوهی در کردستان، نام منطقهای در کردستان

بالویز: سفیر

بانگ: آواز، فریاد، خبر کردن مردم

باریسان: نام قبیله ای از کردها

بازیان: مکانی نزدیک سلیمانیه

 

اسم کردی پسر پ

پارسیا :  معنی: اهالی پارس

پشتیوان : معنی: پشتیبان

پشکو :   معنی: شکوفە

پەژار :   معنی: افسردەدل

پەشیو :  معنی: هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان» 

پادار: ثابت

پاپریک: نام گیاهی خوشبو

پاپَک: استوار، پدر کوچک، از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی

پایار: سال گذشته، پار، پایدار، سربلند

پُشتیسار: یار و یاور

 

اسم کردی پسر ت

تَوار:      معنی: پرنده

تافگه: آبشار

تاویار: نگهبان آتش

توشیار: دچار، روبرو شدن

تیریژ: پرتو

تیشکو: پرتو نور

تینو: تشنه

 

اسم کردی پسر ج

جوانرو :معنی: زیبا رو

 

اسم کردی پسر چ

چاوه :    معنی: عزیز 

چیا:معنی: کوهستان، کوه

چیاکو :   معنی: کوه کوچک

چاویار: ناظر، نگهبان

 

اسم کردی پسر خ

خاوین  :  معنی: پاک سرشت

خوشناو  :معنی: نامدار،نیک نام

 

اسم کردی پسر د

دادیار :   معنی: حامی قانون، مجری عدالت

داژیار :  معنی: روزی ،قدرت

دالاهو :  معنی: برگرفته از کوهی در کرمانشاه

دانیار :    معنی: بخشندە

داوین:معنی: دامنه کوه

دیار :     معنی: دیار، پیدا

دیاکو :    معنی: بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود.

دایان:معنی: سرافرازی و سربلندی

دیلمان :  معنی: برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد.

دیمەن :  معنی: چشم‌انداز 

دەرسیم : معنی: برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه

دیاری:کادو.هدیه

دارا:توانگر، مالک

داژو: داغ و گرم

دِژان: قلعه مستحکم

دیمَن: دشت و دمن

 

اسم کردی پسر ر

راژان :  معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

راژور :  معنی: جایی بالا،حاکم

راشین :  معنی:سر سبز و خرم و با طراوت، به علاوه راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد.

رامان  :  معنی: در شگفت

رامیار :   معنی: اهل سیاست، سیاستمدار

راویژ :   معنی: تدبیر

رزگار :  معنی: رستگار، آزاد

روژبین : معنی: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی

روژمان : معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.

روژند :  معنی: نور خورشید

روژهات:معنی: روزها

روژهلات :   معنی: شرق       

روژیار:  معنی: آفتاب،زمانه

ریباز :   معنی: راه و شیوه 

ریبوار:   معنی: رهگذر

ریبین :   معنی: رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر

ریزان :   معنی: وارد، ماهر

ریکەوت :   معنی: کردی        

ریناس : معنی: رهشناس  

ریوان :  معنی: رهگذر

روژان:به معنی روزها روز نو، روز تازه، آفتاب تازه سر زده

ریناس:رهشناس

رایبُد: دانشمند، حکیم، دانا، خداوندگار خرد

رابَر: پیشوا و رهبر

رابین: معتمد

رادمین: جوان مرد کوچک، بخشنده، نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

راسان: دوباره برخواستن، کوهستان

 

اسم کردی پسر ز

زاگروس:معنی: زاگرس اصل این واژه یونانی است.

زال :     معنی: حکمران، چیره 

زانا :  معنی: دانا   

زانکو:معنی: دانشگاه

زانیار:   معنی: یار دانا و دانشمند 

زریان:معنی: نام یک نوع باد، تندر، طوفان    

زمناکو :  معنی: نام کوهستانی در کردستان

زوراب:  معنی: کردی

زوران معنی: تلاش، کشتی:  

زیلان:  معنی:  نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده‌دار و چسبناک از تیرهی اسفناج 

زانیس: دانا

زاوا: داماد

زیبار:آن که چهره ای زیبا دارد، زیبا

زیلان:کوهی در هفت کیلومتری باختری روستای خلین کتول با ارتفاع – ۸ ۰متر

 

اسم کردی پسر ژ

ژابیز:معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش

ژاکان :   معنی: پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است

ژان :      معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج

ژاوەرو : معنی: ژاورود

ژوان :    معنی: میعادگاه عاشق و معشوق

ژیار:معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان

ژیان :   معنی: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع  

ژیر :     معنی: هوشمند، همریشه با واژه «زیرک» 

ژیکان:معنی: قطره ی باران

ژیلوان : معنی: کوهنورد 

ژیلەمو :معنی: اخگر  

ژیوار:   معنی: زندگی 

ژیوان :  معنی: نگهبان زندگی

ژیهات : معنی: کاردان، ماهر، شایسته، لایق

ژیکو: انسانی عاقل و هوشمند و زیرک

ژینار(ژیوار): زندگی

ژیهات: شایسته، لایق

ژاویا: جوینده

ژیران: باهوش

ژیرو: دانا و عاقل

ژیلمو: آتش زیر خاکستر

ژیلەمو:اخگر

ژیر:هوشمند، همریشه با واژه «زیرک

ژیها:شایسته،لایق

 

اسم کردی پسر س

سَیوان :   معنی: هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر

سارو :   معنی: طوطی 

ساکار :معنی: پاک و ساده   

ساکو  :   معنی: کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت

سامران : معنی: نامی محلی، بلند و سر فراز

سانیار    معنی: حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد

سایمان :  معنی: مانند سایه

سردشت: معنی: به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی

سوران  معنی: نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران 

سه یوان :معنی: کوهی در ایلام

سیامند : معنی: نام کوهی است.  

سیپان :  معنی: بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان 

سیروان:معنی: نام رودی در منطقه هورامان تخت کردستان : 

 

در دادمه اسم کردی پسر س

سیوان : معنی: ماه  

سەردار : معنی: سردار

سەرکەوت :معنی: پیروز 

سیامه ند:برگرفته از افسانهٔ کردی «خَج و سیامند»، سیامند عاشق خَج (خدیجه) می‌شود و در راه این عشق هر دو جان می‌سپارند

سەردار:سردار

سه یوان:کوهی در ایلام

سامال:سامال نامی کوری و پسرانه وبه معنی اسمان بدون ابر یا اسمان صاف است

سیپان:بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان

سایمان:مانند سایه

ساکو:کوه بدون گیاه،ساده و بی آلایش

سِپانو: دانا و زیرک

سِمکو: نام سرکرده ایلی از کردها به نام شکاک

ساهی: آسمان صاف

ساوان: می ساید، ساینده، نوعی غله هندی و نام روستایی در سقز و مهاباد

سامران: سربلند و شاهانه

سامرَند:  نام کوهی است

سانان: شاه بزرگ و مهتر ایل و قبیله، بزرگ ایل

 

 

اسم کردی پسر ش

شارو :    معنی: بازمانده یا پنهان

شالیار :   معنی: همدم شاه

شاهو :    معنی: نام کوه

شمِال :   معنی: طوفان 

شوان :معنی: شبان، چوپان، نگهبان گله    

شیوان:[ شی ] (نف ) آمیخته و برهم زده.

شورش:آشوب، ازدحام، انقلاب، جنبش

شیرکو:شیرکو یک نام زیبای کوردی میباشد هرکس این نام دارد افتخار دارد

شمال:خو، سرشت، نهاد، چهره، شکل، صورت، سمت چپ، یسار

شیروان:نگهبان و محافظ شیر

شاخوان: کسی که کوهنورد و صخره نورد باشد

شارو: پرنده ایست سیاه رنگ سارک ساری شارو

شتاو: آبشار

شَپول: موج آب

 

اسم کردی پسر ک

کاردوخ : معنی: نامی برای قوم کرد

کاویار :   معنی: مراد،آرزو

کژوان : معنی: کوهنورد 

کیومرث:اسم اولین پادشاه ماد

کوین:فروتن

کواژین:تشکیل شده از “کوا”+”ژین” یعنی “باهم زندگی کردن”

کاڵان:بزرگی، مردانگی

کامریز:آبی، چشمه جوشان

کانیمانکا:سرسخت، قله کوه

کامشیر:دلخروش، غرور

کامشوت:سربلند

کایران:سربلند، عزتمند

کامبیز:عزتمند، باشکوه

کاویار:مراد، آرزو

کاوه:برهان

کارو:اسم زیبای کوردی به معنای موج دریا

کاردو:کرد

 

اسم کردی پسر گ

گایار :    معنی: یار بزرگ یار قدرتمند

 

اسم کردی پسر ل

لاهور :   معنی: یکتا

 

اسم کردی پسر م

ماردین : معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

ماژان :  معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند 

ماهور:معنی: تابناک

ماکوان: محافظ و نگهدارنده مادر، نام یک کوه در نزدیکی مرز ایران و عراق

مَدیار: همیار و دوستدار قوم ماد

میرکو: کوه بزرگ

مانوش: نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی

میشا:گل همیشه بهار

میدیا:سرزمین ماد

میتاپاد:دوست افسانه ای

میتا:دوست

مامه دی:منشا خوشی ها،افسانه ای قدیمی

مامش:نام طایفه ی بزرگ در مکریان کردستان

 

 

 

اسم کردی پسر ن

نیوان:معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان

نیهاد :   معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده  

نودشه:نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته‌اند

نیوزار:  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

نیچِروان: شکارچی

ناسیکو: شکست ناپذیر

 

 

||بیشتر بخوانید :اسامی ترکی پسر

اسم کردی پسر و

واتیار:    معنی: سخنگو

وادیار:    معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر

وارش : معنی: بارش، باریدن باران  

وارو :   معنی: رهگذر 

وانیار:    معنی: باسواد

وفران :   معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف

وریا:معنی: قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ

ویس :    معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ

ویوین:شادی آور،پایان دهنده ی غم

واریان:باریده شده ،نازل شده از آسمان

وریا:هوشیار

وانیار:باسواد

وِتار: مقاله، سخنرانی

وَرزان: محافظ، نگهبان، فصلها

وَرشنگ: آفتاب خوشحال

وَلام: پیام، پاسخ

ویرا: شجاع

 

اسم کردی پسر ه

هاوار :   معنی: فریاد

هاوراز :  معنی: همراز

هاوری :  معنی: همراه

هایکا  :   معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان

هژار :    معنی: بینوا، فقیر، تنگ دست

هژیان:    معنی: ارزنده، شایان ارزش

هستیار:  معنی: احساس کننده، ادیب 

هفال :    معنی: رفیق 

هلکو :   معنی: کوه کوچک، تپه 

هلکوت :معنی: فرصت، وقت

هلمت :   معنی: حمله، هجوم

هلموت :  معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است.

هوار:     معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق

هوال :  معنی: خبر، رفیق  

هوتخش:  معنی: صنعت گر

هوراز:   معنی: دوست صمیمی

هورام :   معنی: زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ

هورامان: معنی: منطقه‌ایی در کردستان

هوران :  معنی: مرغزار کوچک در کوهستان

هوزان :  معنی: آوازەخوان

هوگر :   معنی: انس گرفتن، عادت کردن

 

 

||بیشتر بخوانید :اسامی کردی دختر

در ادامه اسم کردی پسر ه

هولان  :  معنی: چوگان بازی

هیدی:   معنی: آرام، آهسته، بردبار  

هیرا :    معنی: فراخ، وسیع 

هیرش :معنی: فشار، هجوم   

هیرش   معنی: یورش، هجوم و حمله 

هیرو  :   معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)

هیژا :     معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار

هیمن :  معنی: آرام، موقر، شکیبا  

هیوا:معنی: امید

هەردی :معنی: آمدن 

هەژار :   معنی: ندار و فقیر

هەلکەوت معنی: فراز-رونده، چیره:          

هلگورد ک معنی: بهترین جلودار

هەلو :  معنی: آله، عقاب  

هەندرین:معنی:  نام کوهستانی در کردستان

هەوراز : معنی: فراز و نشیب

هەورام  :معنی: برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند.

هه ژار:ندار،فقیر

هه لمه ت:هجوم ناگهانی،دگرگون شدن

هامون:بادیه،بیابان

هم مهر:محبت،دوستی و عشق

هیوا:امید

ه ردی:زرد چوبه

هِلدیر: آبشار

هَریاد: همیشه در خاطر

هاوره: همراه

هانو: یاری دهنده

 

 

اسم کردی پسر ی

یَل کورد  :      معنی: پهلوان کرد     

یَلکاک : معنی:  برادر پهلوان

یاشین: آذرخش

یارمه ت:کمک کننده ،یاری دهنده

یارسان: همراهی و پیروی از سلطان

 

اینستاگرام ما

 

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه
کمک میخوای؟ سوال داری؟