ورود و عضویت
0

سبد خرید شما خالی است

×

اسامی کردی پسر

Graph
۱۹ آبان ۱۴۰۰
5/5 - (1 امتیاز)

اسم کردی پسر الف

آدان: مفید، سودمند

آدوین: آتش عشق

آراکو: بلندترین نقطه کوه

آرتیما: پاک و مقدس، نام یکی از سرداران ماد

آرتیکا: شجاع و دلیر

آرسا: آتش

آرو: نام فرشته ای در آیین زرتشت

آرژین: حرارت آتش و گرمای زندگی

آرگَش: همچون آتش سرزنده و روشن

آریشَن: مینوی، معنوی

آریوان: آتش وان، نگهبان آتش، نام شهری در کردستان ترکیه

آریوس: خورشید

آزا: آزار دهنده آسیب رساننده، نام پادشاه مانایی

آلان(کردی-فارسی): آران، سرزمین آریایی ها، نام سرزمینی در شمال غربی ایران که روس‌ها به آن نام آذربایجان را داده‌اند

آمیار: یاور، همکار

آهیر(آویر): آتش

آوات: امید، آرزو، خواسته

آژمان: بی نهایت و بی زمان

آژو: تلاش

آژُوان: نام کوهی در منطقه قلع واقع در کرمانشاه

آکام: نتیجه، ثمره، سود، فایده، امید و آرزو

آکو: قله بلند

اربیل: بسیار خوب

اَردلان(کردی-فارسی): جای و مکان مقدس، نام طایفه‌ای از ایلات کرد ایران

اَفران: خلق شدن

اُورامان: هَورامان، نام منطقه ای کوهستانی در کردستان ایران

 

اسم کردی پسر ب

بارِزان: ارزانی داشتن، ارزانی فرمودن، عطا کردن، بخشش کردن، انعام دادن، تقریب کردن، تقدیر کردن، نام قومی پیش از اسلام

بارمان: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ، از سرداران تورانی در دوران نوذر

باریسان: نام قبیله ای از کردها

بازیان: مکانی نزدیک سلیمانیه

باشار: مقاومت، مقابله، چاره، علاج، درمان

باشوک:  نوعی پرنده شکاری

بالویز: سفیر

بانگ: آواز، فریاد، خبر کردن مردم

باگرو: تند باد

بایَزید: با ایمان، مومن، نام عارفی مشهور کرد زبان، نام شهری درکردستان

بَراخاس: دوست دانا و عاقل

بَراخاص(کردی-عربی): برادر خاص

بَرادوست: دوست صمیمی، نام یکی از قبایل کرد، نام کوهی در کردستان، نام منطقهای در کردستان

بِرام: خوشبو

بُرزان: منسوب به شکوه و جلال و عظمت، قدرتمند، نیرومند

 

اسم کردی پسر پ

پادار: ثابت

پاپریک: نام گیاهی خوشبو

پاپَک: استوار، پدر کوچک، از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی

پایار: سال گذشته، پار، پایدار، سربلند

پُشتیسار: یار و یاور

 

 ت

تافگه: آبشار

تاویار: نگهبان آتش

توشیار: دچار، روبرو شدن

تیریژ: پرتو

تیشکو: پرتو نور

تینو: تشنه

 

اسم کردی پسر ث

نداریم

 

اسم کردی پسر ج

نداریم

 

اسم کردی پسر چ

چاویار: ناظر، نگهبان

چاوه: عزیز

چیاکو: کوه کوچک

چیاوا: نگهبان کوه

 

اسم کردی پسر ح

نداریم

 

اسم کردی پسر خ 

خوشناو: خوشنام، نیک نام، نوعی انگور سیاه دانه بزرگ، نام یکی از طوایف کرد

 

اسم کردی پسر د

دیاکو: نخستین شاه ایران از سلسله ماد

داوین: دامن، دامنه کوه، یکی ازجامه های زنان

داژیار: روزی، قدرت

دادیار: حامی قانون، مجری عدالت

داژو: داغ و گرم

دِژان: قلعه مستحکم

دیمَن: دشت و دمن

 

اسم کردی پسر ذ

نداریم

 

اسم کردی پسر ر

رابَر: پیشوا و رهبر

رابین: معتمد

رادمین: جوان مرد کوچک، بخشنده، نام سپهسالار خسروپرویز ساسانی

راسان: دوباره برخواستن، کوهستان

راویژ: تدبیر

راژان: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

راژوَر: جای بالا در مجلس، حاکم، فرمانروا

رایبُد: دانشمند، حکیم، دانا، خداوندگار خرد

رَبین: راه شناس

 

اسم کردی پسر ز

زانا: دانا

زانکو: کسی که به دنبال دانش و علم است، کوه بلند

زانیار: یار دانا و دانشمند

زانیس: دانا

زاوا: داماد

 

اسم کردی پسر ژ

ژاویا: جوینده

ژیار: شهرنشینی، تمدن، زندگی شهروندان

ژیران: باهوش

ژیرو: دانا و عاقل

ژیلمو: آتش زیر خاکستر

ژیلوان: کوهنورد

ژینار(ژیوار): زندگی

ژیهات: شایسته، لایق

ژیوان: نگهبان زندگی، بانی زندگی، پشیمان

ژیکان: زیبا و آرامش بخش، چشمۀ زندگانی، مجازا زلال و شفاف

ژیکو: انسانی عاقل و هوشمند و زیرک

 

اسم کردی پسر س

سارو: طوطی

سامران: سربلند و شاهانه

سامرَند:  نام کوهی است

سانان: شاه بزرگ و مهتر ایل و قبیله، بزرگ ایل

ساهی: آسمان صاف

ساوان: می ساید، ساینده، نوعی غله هندی و نام روستایی در سقز و مهاباد

ساکو: کوه بدون گیاه، ساده و بی آلایش، یکسان و یکنواخت

سایمان: مانند سایه

سِمکو: نام سرکرده ایلی از کردها به نام شکاک

سوران: سار، نام منطقه ای وسیع در کردستان، یکی از چهار لهجه ی اصلی زبان کردی، دهی است از دهستان شاندیز بخش طرقبه شهرستان مشهد، شادی ها

سِپانو: دانا و زیرک

سیامَند: نام کوهی است

سیروان: نام رودی در غرب ایران در استانهای کردستان و کرمانشاه، سه رود، نام سرزمینی در کردستان، زیبا

سیوان: چتر، سایبان، چادر، سیب ها، هاله دور ماه

سیپان: بلندی مانع باد، کوهی که در همه‌ی ایام برف داشته باشد، نام دو کوه در کردستان

 

اسم کردی پسر ش

شاخوان: کسی که کوهنورد و صخره نورد باشد

شارو: پرنده ایست سیاه رنگ سارک ساری شارو

شالیار: تلفظی از پیر شهریار است به زبان کردی

شاکو: شاه کوه ها

شتاو: آبشار

شَپول: موج آب

 

اسم کردی پسر ص

نداریم

 

اسم کردی پسر ض

نداریم

 

اسم کردی پسر ط

نداریم

 

اسم کردی پسر ظ

نداریم

 

اسم کردی پسر ع

نداریم

 

اسم کردی پسر غ

نداریم

 

اسم کردی پسر ف

نداریم

 

اسم کردی پسر ق

نداریم

 

اسم کردی پسر ک

کاردوس: اهل کار، کاردوست

کارزان: کاردان و دانا

کاروس: گیاهی خوشبو

کامشاد: آرزوی شاد

کاندیش: اندیشه

کاوان: صخره

کاویار: آرزومند و دارای ارزش

کاژاو: آب زلال که از دل کوه بیرون می آید

کَجیر: رهبر و پیشوا 

کواژین: باهم زندگی کردن

کورداک: پرش کننده

کوژیر: دانا و عاقل

کوژین: همه زندگی

کَژوان(ژه وان): کوهنورد

 

اسم کردی پسر گ

نداریم

 

اسم کردی پسر ل

لاهور: یکتا

 

اسم کردی پسر م

ماردین: نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه

مانوش: نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی

ماژان: بزرگان، نام جایی در شهرستان بیرجند

ماکوان: محافظ و نگهدارنده مادر، نام یک کوه در نزدیکی مرز ایران و عراق

مَدیار: همیار و دوستدار قوم ماد

میرکو: کوه بزرگ

 

اسم کردی پسر ن

ناسیکو: شکست ناپذیر

نیهاد: نهاد، درون، طبیعت، سرشت، باطن، احساس درونی

نیوزار:  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

نیچِروان: شکارچی

 

اسم کردی پسر و

واتیار: سخنگو 

وادیار: اینطور که پیداست، ظاهر امر

وانیار: باسواد

وِتار: مقاله، سخنرانی

وَرزان: محافظ، نگهبان، فصلها

وَرشنگ: آفتاب خوشحال

وَلام: پیام، پاسخ

ویرا: شجاع

 

اسم کردی پسر ه

هانو: یاری دهنده

هاوار: فریاد، صدا زدن، غال کردن

هاوره: همراه

هاوری(هاویار): یار و یاور

هایکا: آرام، مرموز، از اسطوره های کردستان

هَریاد: همیشه در خاطر

هستیار: احساس کننده و ادیب

هِلدیر: آبشار

هَلَکو: کوه کوچک، تپه

هَوال: رفیق

هوراز: دوست صمیمی

 

اسم کردی پسر ی

یارسان: همراهی و پیروی از سلطان

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه
کمک میخوای؟ سوال داری؟