ورود و عضویت
0

سبد خرید شما خالی است

×

اسمی ترکی دختر

Graph
۱۳ دی ۱۴۰۰
اسامی ترکی دختر
Rate this post

اسم ترکی دختر الف

در این قسمت اسم ترکی دختر را مشاهده میکنید.

آتاناز: دختر نازنین بابا

آنالی: برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر

آوادان: قشنگ ، زیبا

آی: ماه

آی اوز: ماهرخ، ماهرو

آیتای: مانند ماه

آیتک: مانند ماه

آیدینلی: روشن

آیلی ناز: ناز و مهتابی

آیتن: آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر

آیجان: پاک و آراسته همچون ماه

آیدن: آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح ، روشنفکر ، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه ، از امرای ولایت لیدیا

آیدنگ: مهتاب

آیسا: آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه

آیسان: برای این نام، دو معنی وجود دارد که هر دو را عنوان میکنیم:

1- آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه  

2-  آی ( ترکی) + سان ( ترکی) ماه هستی

آی بی بی: ماه بی بی

آی پارا: ماه پاره، ماه نو

آی پری: آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری

آی خانم: ماه بانو

آق گل: آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید

آلاگل: آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.

آی سا: آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه

آی سودا: ماه در آب

آیدا: شاد، خوش

آیدان: بانوی زیبا رو ،مانند ماه ، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.

آیدک: آیتک،مانند ماه

آیتکین: مانند ماه – نام دخترانه با ریشه ترکی

آتلاز: اطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف

آلان گوا: آلان قوا، زیبای وحشی

آلتنای: زر، طلای ناب

آلتون: ظلای ناب ، آلتنای، زر

آلتین: آلتنای، زر، طلای ناب

آلتین گلین: عروس طلایی

آلما: سیب، کنایه از زیبایی

 

ادامه اسم ترکی دختر الف

آلماز: دافع ، از اعلام زنان

آلیش: شعله گیر، شعله

آماندانا: آماندا، در امان، در پناه تو

آق بانو: آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.

آلان قوا: زیبای وحشی ، آلان گوا، زیبای وحشی

آنا: مادر

آناشید: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر

آی گل: آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه

آی گوزل: ماه زیبا

آی گین: ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت

آی نشان: آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه

آیا تای: بانوی درخشان، مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست.

آیسل: درخشان مانند ماه و زیبا

آیداشن: شادی در ماه

آی سِئو: دوست داشتنی مانند ماه

آی سون: معادل مَهداد در فارسی ، هدیه ماه

آی سونا: زیباروی متعلق به ماه

آیمان: انسانِ ماه، زیبا چون ماه

آماندا: در پناه تو ، در مان تو

آیسو: مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده

آیگل: درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل

آیلا: هاله دور ماه

آنلی: عاقل و فهمیده

آنیرلی: دختر فهمیده

آیلار: خوب رویان ،زیبا رویان ، هاله دور ماه

آیلما: تاب ماه

آچالیا: نام گلی است

آدیگول: آنکه نامش همچو گل است

آدینا: نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است

آرسیتا: نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

آسانا: دختر زیبا

 

ادامه اسم ترکی دختر الف

آلنار: انارسرخ

آیپارا: هلال ماه ، ماه نو

آی قاش: دارای ابروانی همچون هلال ما

آیشین: شفق، اشعه ،پرتو ،شعاع نور

آی سین: همانند ماهی ،مثل ماه هستی،زیبا هستی

آیشن: مثل ماه صاف و دوست داشتنی

آیلی: مهتاب ، پر ماه نور از ماه

آیلان: همراه ماه، شبیه به ماه

آیدنگ: مهتاب

آیما: ماه من، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره

آینا: شیشه، آینه ، آبگینه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چهره

آیناز: آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ما

آینور: آینور ، نورانی مثل ماه ، نور ماه ،روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است

اسم ترکی دختر ب

بارلی: بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند

بی بی گل: بی بی (ترکی) + گل ( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان مسن

بالی: (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی

بی بی ماه: بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)

بی بی ناز: بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده ،بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)،

بیگم: خانم، بانو، خاتون، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنان منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان

 

اسم ترکی دختر پ

پارلار: منور ، درخشان، پخش کننده نور

پارلا: درخشنده و نورانی

پینار: سرچشمه ، چشمه

 

اسم ترکی دختر ت

تاج بی بی: شاهزاده ، ملکه، شاهزاده خانم

تانسو: تمیزی، پاکی، زیبایی، زلالی چشمه، هم چنین به معنی شبنم صبحگاهی

ترلان: به معنای پرنده ای از خانواده باز شکاری

تارلا: کشتزار

تامیلا: بخشنده

تاب ماه: آینور

تِلّی: موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ زباندار و سخنور.

ترکان: در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف بوده است، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه

تلناز: موی قشنگ

 

اسم ترکی دختر چ

چیچک: گل ، شکوفه

 

اسم ترکی دختر خ

خانم گل: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

خانم: کلمه خطاب به زنان و دختران، خاتون، زن بزرگ زاده و شریف، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

خانوم: خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

اسم ترکی دختر د

دادلی: اسم زیبای دختر به معنی شیرین و نمکین

درنا: پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورت های فلکی

دنیز: دریا

دایان: سرافرازی

دورسین: باقی بماند

 

اسم ترکی دختر ژ

ژالین: شعله آتش

 

اسم ترکی دختر س

سارالماز: ناپژمردنی، بدون خزان

سارای: ماه زرد، ماه شب چهارده، مرکب از ساره (زرد) + آی (ماه)

ساغر: اسم ترکی زیبا به معنی جام شراب

سایگول: زیبا چون گل

سان آی: زیبا و براق و درخشان ماننده ماه

سئوناز: عشق ناز، ناز دوست

ساناز: نادر ،نوعی گل، کمیاب

سئوگیم: بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد

ساچلی: گیسوی بلند

سانای: بی قرار ، مهنام، بلند آوازه و گرامی

سئوگی: احساس علاقه ودوستی

سئل شن: سیل شادی

سولینا: مقدس ، رسمی , مقدس , محترم ,با احترام, با تشریفات – نام دخترانه با ریشه فرانسه,ترکی

سانلی: نامدار، معروف

سالسوْلا: نوعی گیاه نمک دوست

سایان: مؤدب

سایا: در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است.

سایمان: سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد.

سُلدا: کوهستان

سایدا: محترم

 

ادامه اسم ترکی دختر س

سلماز: سولماز

سلنا: خدای ماه، سولنا، مجازا ماه

سئلناز: دسیل ناز وعشوه، دنیایی از قشنگی

سلینا: به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی، خروشان، مانند سیل، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد

سودا: سودا، عشق

سوگل: سوگلی

سولار: آب ها

سئچیل: برگزیده

سوْگل: دلدار ،محبوب

سوگلی: محبوب ،مورد محبت و علاقه بسیار

سولماز: همیشه شاداب، گلی که پژمرده نمی شود

سئویل: دوست داشتنی

سولینا: موقر، محترم، مقدس، با احترام، با تشریفات

سونا: مرغ آبزی

سونا: زیبای آب ها

سوْلار: پاییز

سونای: ماه شب چهارده، زیبا روی ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد

سویل: دوست داشته شده

سئوین: محبت، عشق

سویل آی: دوست داشته شده، جذاب مانند ماه

سئویم: مهر، معشوق،عشق

سوین: محبت، عشق، علاقه شدید

سوینچ: شادی

 

 

||بیشتر بخوانید: اسامی فارسی دختر

 

اسم ترکی دختر ش

شایلی: بی همتا، بی مانند

شاران: گردنبند مروارید

شایلین: بی همتا

شاه صنم: شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

شلاله: آبشار

 

اسم ترکی دختر ص

صاباح گل: صاباح (ترکی) + گل (فارسی)؛ مرکب از صاباح (صبح) + گل

صاباح: ترکی از عربی صبح

 

اسم ترکی دختر ط

طرلان: نوعی پرنده ، ترلان، باز شکاری

طغاترکان: نام دختر الغ بیک گورکان

 

اسم ترکی دختر ق

قیزبس: دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند

 

اسم ترکی دختر گ

گزل: زیبا

گلین: عروس

گویچک: قشنگ ،زیبا، خوشگل، رعنا، خوشگل، دلپسند.

گوهرتاش: ترکیب گوهر(فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای

 

اسم ترکی دختر ل

لاچین: شاهین شکاری

 

 

||بیشتر بخوانید: اسامی ترکی پسر

 

اسم ترکی دختر م

ماشگانا: ناز ،شیرین،مهربان، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.

ماه بی بی: ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.

ماه خانم: ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.

مارال: گوزن، مرال، آهو؛ (به مجاز) زیبا و خوش اندام

ماهنی: ترانه

منجوق: گل سر، نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.

مونجوق: منجوق

اسم ترکی دختر ن

نارمیلا: غنچه، شکوفه، خصوصا شکوفه گل انار

نورسان: نظیر نور، همچون نور

نورآی: همچون ماه و نور

نیک تاش: نیک (فارسی) + تاش (ترکی) همتا و مانند نیکان

نارمیلا: شکوفه ، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار

نازلار: ناز + لار(ها در فارسی) نازلار:نازها

 

اسم ترکی دختر ه

هورتاش: هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.

 

اسم ترکی دختر ی

یغما: غنیمت، غارت، تاراج، نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد.

یاشیل: سبز کبود، سبز چمنی، کبود

یغماناز: یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی

یلدوز: اولدوز

یولدوز: مثل ستاره

اینستاگرام ما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • تصویر
 • SKU
 • نمره
 • قیمت
 • موجود
 • Availability
 • Add to cart
 • توضیح
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
مقایسه
کمک میخوای؟ سوال داری؟